Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iunie 2015


În numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh, Amin!

An de an, la 29 iunie Sfânta Biserică ne amintește de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În icoane sunt reprezentați împreuna și sunt pictați pe peretele de la intrarea în biserică.

Sfântul Petru s-a născut în Galileea într-o familie săracă de pescari. La început s-a numit Simon și a fost ucenicul Sf. Ioan Botezătorul. Era frate cu Sf. Ap. Andrei și amândoi au fost chemați la apostolat de Iisus Hristos într-o împrejurare la Marea Tiberiadei. Pentru că era mai în vârstă primește o întâietate de onoare între cei 12 apostoli, în dese rânduri luând cuvântul în numele lor. Era o fire care mergea de la blândețe până la furie uneori.

Astfel când Mântuitorul întreabă pe apostoli: “cine zic oamenii că sunt Eu ?” Sf. Ap. Petru a răspuns: “Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu Celui viu.” Îl întâlnim pe Sf. Ap. Petru martor la Schimbarea la față a Mântuitorului pe Muntele Taborului. În vremea patimilor lui Iisus, când este prins în Gradina Ghetsimani, Sf. Petru a tăiat cu sabia urechea unui soldat în dorința de a-și apăra Învățătorul.

De la acest curaj trece repede la frică pentru că puțin mai târziu se leapădă de Iisus de 3 ori spunând că nici măcar nu-L cunoaște. După ce Iisus a înviat din morți, Sf. Ap. Petru este martor la arătările Mântuitorului de mai multe ori. Duminică dimineața, când Maria Magdalena le spune că Iisus a înviat, el fuge la mormânt să se convingă și găsește giulgiurile singure zăcând, și se întoarce acasă mirandu-se în sine de cele întâmplate – după cum scrie în Sf. Scriptură.

Câteva zile mai târziu Iisus vine la apostoli în timp ce ei pescuiau, se apropie de ei, iar Sf. Ap. Petru își ia haina și se aruncă în mare.

De Rusalii, când Duhul Sfânt se pogoară peste Sf. Apostoli, Sf. Petru este cel care ține o cuvântare atât de înflăcărată și convingătoare încât se botează la Biserica lui Hristos peste 3000 de oameni. Convins că Iisus este Fiul lui Dumnezeu a predicat acest adevăr mergând pe jos la păgânii din Ierusalim, Antiohia, Pont, Bitinia și a ajuns la Roma în vremea împăratului Nero. Printre miile de creștini omorâți de împăratul Nero a căzut victimă și Sf. Petru în anul 67. A murit răstignit pe o cruce cu capul în jos spunând că nu vrea prin moartea sa să egaleze pe Mântuitorul Hristos. A scris și câteva scrisori cuprinse  în Sfânta Scriptură și care se numesc: “Epistolele sobornicești ale Sf. Ap. Petru.”

Tot azi sărbătorim și pe Sfântul Ap. Pavel care s-a născut în orașul Tars. La început s-a numit Saul și a crescut într-o familie cu puternice tradiții iudaice. La 12 ani se mută cu familia la Ierusalim și ajunge elevul rabinului Gamaliel care-l va iniția în studiul Vechiului Testament. Ajunge un iudeu zelos cu o deosebită cultură religioasă și se ridică împotriva creștinilor cu o ambiție oarbă. Mai târziu el însuși scria despre el galatenilor că: “ați auzit de purtarea mea de odinioară când prigoneam cumplit Biserica lui Dumnezeu și o pustiam.” Este complice la uciderea cu pietre a Sf. Ștefan, el fiind acela care păzea hainele celor care aruncau cu pietre.

Ca să demonstreze că Iisus nu este înviat a luat soldați de la Ierusalim și a plecat la Damasc, unde ar fi auzit el că ar găsi într-un loc trupul mort al lui Iisus. Dar pe drumul Damascului are loc minunea convertirii Sf. Ap. Pavel la creștinism. I se arată Iisus Mântuitorul întrebându-l: “Saule, Saule de ce mă prigonești ?” Saul se oprește din drum, cade de pe cal dându-și seama că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.

De aici începe viața de apostol a Sf. Pavel care se botează la creștinism primind acest nume. A făcut 3 călătorii misionare străbătând distanțe foarte lungi pe uscat și pe mare trecând prin Macedonia, Atena și Roma. A fost închis de mai multe ori și s-a folosit de faptul că era prin naștere cetățean roman. Când un guvernator care-l judeca îi spune că și-a cumpărat cețățenia romană cu mulți bani, Sf. Pavel îi răspunde: “eu m-am și născut roman.”

Ceea ce a scris Sf. Ap. Pavel acum 2000 de ani dă de gândit teologilor și filozofilor din vremea noastră.

A predicat egalitatea oamenilor prin cuvintele: “nu mai este nici iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, parte bărbătească și parte femeiască, ci una sunteți în Iisus Hristos.”

Într-o vreme în care femeia era disprețuită de bărbat pe nedrept, Sf. Ap. Pavel scria: “căci bărbatul nu se poate naște fără femeie” și îndemna pe bărbați: “iubiți-vă femeile și nu fiți aspri cu ele !” … “dar ele să fie cumpătate, curate, bune gospodine, ca să nu defaime cuvântul lui Dumnezeu.”

Într-o vreme în care munca era o obligație de clasă și sclavagismul era în floare, Sf. Pavel scrie: “cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce.”

Scrierile Sf. Ap. Pavel alcătuiesc o operă neegalată până azi, este baza gândirii creștine și sunt cuprinse în Sf. Scriptură și se numesc epistolele pauline.

Sf. Ap. Pavel a murit în aceeași zi cu Sf. Ap. Petru la Roma în ziua de 29 iunie anul 67. Împreună au desfășurat o activitate fără egal în istoria Bisericii în numele lor ridicându-se multe biserici cu hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel.

Când intrăm într-o biserică sunt pictați în stânga și dreapta ușii de la intrare, aceasta simbolizând că numai prin învățătura lor vom putea fi creștini adevărați ai Bisericii lui Hristos. Sunt considerați „stâlpi ai Bisericii și luminători ai lumii.”

Să ne rugăm Sf. Ap. Petru și Pavel să fie mijlocitori către Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre, iar celor care le poartă numele le urez multă sănătate și împliniri duhovnicești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, Amin !

 

 

Pr. Nicolae Trușcă

Parohia Negoiești

Reclame

Read Full Post »


În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, Amin !

Evanghelia care s-a citit azi la biserică se găsește în Sfânta Scriptură la evanghelistul Matei în capitolul 6. Pentru că tot suntem în postul Sf. Apostoli, și pentru că sectanții spun că nu este bine să postim, și că postul este o invenție a Bisericii, vreau să vă spun că în acest capitol 6 Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu ne dă o lecție cum să postim. Spune despre post: „Tu însă când postești unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns și care îți va răsplăti.”

Tot aici Mântuitorul Hristos ne învață despre milostenie, atunci când dăm de pomană „să nu știe stânga ta, ce face dreapta.” Ne spune apoi să iertăm oamenilor greșelile lor și ne învață cum să ne rugăm spunându-ne rugăciunea Tatăl nostru.

Apoi Iisus Hristos Filul lui Dumnezeu ne spune evanghelia de azi care ne dă prilejul să vorbim despre un mare păcat și anume despre lene.

Spune Iisus Hristos: „Nu vă îngrijiți ce veți mânca, sau ce veți bea, căci are grijă Tatăl vostru cel ceresc și vă va da vouă.” Apoi mai departe spune: „Nu vă îngrijiți de îmbrăcăminte, luați seama la crinii câmpului cum cresc, nici nu se ostenesc nici nu torc și vă spun vouă că nici regele Solomon nu era mai îmbrăcat ca unul dintre ei.” Evanghelia de azi se termină cu cuvintele zise tot de Mântuitorul: „Nu vă îngrijiți de ziua de mâine că ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei greutatea ei.” Aceasta este pe scurt evanghelia de azi. De ce ne dă prilejul să vorbim despre lene? Pentru că cineva dintre noi ascultând cuvintele lui Iisus Hristos din evanghelia de azi poate trage concluzia că nu trebuie să muncească, nu trebuie să se gândească la ziua de mâine, că cineva de sus, Dumnezeu poate, îi va da tot ce are nevoie chiar dacă stă toată ziua.

Nu, este un mare păcat să fi puturos. Lenea este unul din cele șapte păcate capitale pe care le poate face omul.

Atunci când Dumnezeu a dat afară pe Adam din rai i-a spus: „În sudoarea feței tale vei mânca pâinea ta.” Sfântul Ap. Pavel spune: „dacă cineva nu vrea să lucreze acela nici să nu mănânce.”

De altfel învățătura creștină ne spune că omul are datorii față de trup și față de suflet. Față de trup avem următoarele datorii: „să-l îmbrăcăm, să-l hrănim, să-l spălăm.” Ce datorii avem față de suflet? Aceleași ca și pentru trup: să-l spălăm de păcate prin Taina spovedaniei, să-l hrănim cu sfânta împărtășanie.

Și atunci nu cumva suntem în încurcătură? Odată citim în Sfânta Scriptură să muncim, să ne facem datoria față de trup și suflet, și altă dată Iisus Hristos parcă ne îndeamnă cumva la lene, să nu facem nimic, că vom primi toate de la Dumnezeu, fără efort. Nu este nici o contradicție.

În această evanghelie Iisus Hristos ne îndeamnă să nu ne atașăm de grijile lumești: Nici nu ne putea spune să nu muncim cât El însuși a muncit. Un tată care nu-și îngrijește copii este un mare păcătos. De aceea Iisus Hristos în Evanghelia de azi nu a zis să nu vă îngrijiți de hrană, de băutură și de îmbrăcăminte, ci a spus să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, adică să nu ne lipim cu tot sufletul de grijile vieții.

Este vorba deci de mulțimea hranei și a îmbrăcăminții. Omul cumpătat se mulțumește cu hrana atât cât să poată trăi, dar nu se face rob pântecelui și cu îmbrăcămintea la fel. Omul necumpătat caută hrană multă și haine multe și scumpe. De aceea mintea lui este îndreptată spre acestea. Viața noastră este mai scumpă decât hrana, iar sufletul mai scump decât haina. De fapt dorința lui Dumnezeu este ca omul să pună înainte grija pentru suflet și apoi pentru trup.

Un om care nu vine duminica la biserică ci se duce și muncește greșește față de Dumnezeu pentru că a pus înainte grija pentru trup înaintea grijilor pentru suflet. Un om trebuie să se gândească întâi la suflet și apoi la trup.

Un om sănătos bun de muncă și care cerșește este un păcătos pentru că nu-și face datoria față de familie, față de suflet și față de trup. Nu există încă o doctorie împotriva lenei. Cel care este tentat să nu muncească așteptând de la Dumnezeu sau de la semenii lui mâncare și îmbrăcăminte pentru a-și hrăni familia, “să se uite la păsările cerului care-și fac cuiburi și-și hrănesc puii, să privească osteneala furnicii care se pregătește pentru ziua de mâine și să ia exemplu de la ea.” Bătrânii noștrii aveau o vorbă: „Că Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu-ți bagă.” Un alt proverb spune: „Se cer patru calități unei femei: virtutea să-i îmbrace inima, modestia să-i lumineze fruntea, blândețea stea pe buze și munca să-i ocupe mâinile.” Concluzia evangheliei de azi este cuprinsă într-o singură frază: „căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă.”

Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne limpezească mintea și cugetul pentru a ne putea spovedi spălându-ne sufletul de păcate totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, Amin !

Pr Nicolae Trușcă

Parohia Negoiești

Read Full Post »