Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for decembrie 2011


sursa: Jurnalul de Calarasi

Reclame

Read Full Post »


05.12.2011 | Elena MITACHE
sursa: Observator de Calarasi
Contractul a fost semnat, din partea parohiei, de către reprezentantul legal preot Nicolae Trușcă şi de Florin Bărbuș de la firma de construcţii
Săptămâna trecută, de Sf. Andrei, în biserica satului Negoieşti, comuna Şoldanu, a fost semnat contractul în urma căruia lăcaşul de cult din localitate va fi reabilitat. Proiectul face parte din „Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5 – dezvoltare durabilă şi dezvoltarea turismului; domeniul de intervenţie 5.1., restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. Edificiul are 27 de metri înălţime, ziduri groase de 1,2 m, un turn clopotniţă şi ziduri de incintă în lungime de peste 130 ml, valoarea proiectului fiind de aproximativ două milioane de euro.

Lucrările de reabilitare a bisericii din Negoieşti vor fi efectuate de către firma S.C. Daflo Grup SRL în asociere cu S.C. Euro Construct International SRL. Contractul a fost semnat, din partea parohiei, de către reprezentantul legal preot Nicolae Trușcă şi de Florin Bărbuș de la firma de construcţii. Cu mai multe informaţii privind realizarea şi punerea în practică a proiectului vine cel care de-a lungul anilor s-a zbătut, efectiv, pentru ca Biserica Negoieşti să nu ajungă o ruină, preotul Nicolae Truşcă, parohul reuşind într-un final să acceseze un proiect cu fonduri europene nerambursabile. „Pe unde mergeam, la Ministerul Culturii, la Consiliul judeţean, la prefectură, mi se spunea că reparaţia bisericii costă prea mult şi nu sunt bani. M-au întrebat la un moment dat de ce nu accesăm pentru reabilitarea lăcaşului un proiect european? Am luat-o ca o provocare şi de peste trei ani lucrez la acest proiect”, ne-a declarat preotul Nicolae Truşcă, proiect despre care ne-a mărturisit că nu s-a documentat singur. „Proiectul se numeşte ‘Restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei Mănăstiri Negoieşti – Şoldanu, judeţul Călăraşi’ COD SMIS 14472. Ţin să mulţu
mesc Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului care a iniţiat Axa 5 DMI 5.1 pentru restaurarea monumentelor istorice, Consiliului judeţean, prefecturii, Direcţiei de Cultură, Primăriei comunei Şoldanu şi, în mod deosebit, ADR SUD Muntenia, personal domnului director Liviu Muşat şi doamnei dir. adj. Mariana Vişan, întregului personal din această instituţie, fără ajutorul cărora acest proiect ar fi rămas la stadiul de intenţie”
, a spus parohul de la Negoieşti nu înainte de a aduce mulţumiri presei care prin articolele publicate a susţinut necesitatea reabilităţii acestui important monument istoric – ctitorie voievodală din judeţul nostru. Trebuie spus că părintele paroh Nicolae Truşcă slujeşte în această biserică de 30 de ani în tot acest timp încercând prin toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziţie să o facă cunoscută. „Este o veche ctitorie a domnitorului Matei Basarab din anul 1649 cu un istoric impresionant. Între anii 1640- 1650 domnitorul Matei Basarab a avut la Negoieşti o reşedinţă de vară, unde întrunea Divanul Ţării, emitea hrisoave domneşti şi primea ambasadori. Această mică localitate din inima Bărăganului funcţiona ca o veritabilă capitală a Ţării Româneşti”, ne povesteşte părintele Truşcă reamintind că în 1651 biserica a fost vizitată de Patriarhul Macarie al Antiohiei împreună cu diaconul scriitor Paul de Alep care scrie despre ea în„Călătoriile Patriarhului Macarie al Antiohiei în Ţara Românească”. De altfel, susţine preotul, toţi domnitorii fanarioţi în drumul lor spre scaunul de domnie din Bucureşti, poposeau o noapte la Mănăstirea Negoieşti. „În 1749 se întâlnesc la Negoieşti domnitorul Constantin Vodă Mavrocordat cu Ibrahim Pasa de Rusciuc încheind ‘Pacea de la Negoieşti’. Au scris despre ea Dimitrie Bolintineanu, Alexandru Odobescu, colonelul Ioan Papazoglu şi Nicolae Iorga care o trece în ‘Istoria Bisericii Româneşti’„, ne-a făcut un scurt istoric despre biserica din Negoieşti preotul Nicolae Truşcă, acesta adăugând la informaţiile sale şi câte ceva despre istoria recentă a lăcaşului care a avut destul de mult de suferit în urma cutremurului din 4 martie 1977, amintindu-şi că în ianuarie 1982, când a venit preotul aici, clădirea avea unele crăpături în care se putea ascunde un om. „Am reuşit până la revoluţia din decembrie 1989 să-i fac unele reparaţii mai mult de conservare, după aceea nu au mai fost posibilităţi, iar în acest moment nici nu vă închipuiţi ce bucurie înseamnă pentru noi momentul în care vor începe lucrările de reabilitare a bisericii, ca urmare a accesării acestui proiect european”, a conchis preotul paroh de la Negoieşti, Nicolae Truşcă.

Read Full Post »